Full Jeneratör - Dizel ve Portatif Jeneratörler

Dokümanlar

DOKÜMANLAR

Jeneratör Sözlüğü

Trifaze Jeneratör
Türkiye şartlarında 230/400 Volt çıkışlı 3 faz bir nötrden oluşan faz-faz arası 400 V ve faz- nötür arası 230 Volt olan jeneratördür.
Monofaze Jeneratör
Bir faz ve bir nötr çıkışı olan jeneratörlerdir. Çıkış voltajı Avrupa ve Türkiye için 220 Volt’dur.
Kontaktör
Otomatik transfer panosu içerisinde elektrik enerjisi transferinde kullanılan şalterdir.
Kilowatt
1000 watt 1 kW ‘a eşittir.
Volt
Faz- nötr veya faz- faz arasındaki potansiyel farkı veya elektron akımına etken olan elektriksel basınç.
kVA
Kilo –Volt- Amper. Jeneratörlerin anma gücüdür.
Amper (A)
Akım şiddeti ölçü birimidir. Bir tel kesitinden birim zamanda geçen elektron sayısını ifade eder.
Jeneratör Anma Değeri
Jeneratörün standby, prime veya sürekli gücünün kVA değeri üzerinden anılmasıdır.
Alternatif Akım (A.C )
Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde yönü ve manyetik şiddeti (akım şiddeti) değişen akımdır.
Doğru Akım (DC)
Sabit bir manyetik alana sahip tek yönde akan bir elektrik devresidir.
Alternatör
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlardır. Bir tahrik makinesi tarafından döndürülür.
Amper Saat
Akünün saat birimi esasına göre vereceği akıma dayanacağı süredir.
Akü Şarj Redresörü
Aküyü şarj etmede kullanılan aparttır.
Frekans (Hz)
Birim zamanda meydana gelen sinüs dalga sayısıdır.
Governör
Motor hızını mekanik veya elektronik olarak kontrol eden aksamdır.
Beygir Gücü (Hp)
Mekanik veya elektrik güç ölçme birimidir. 1 Hp= 0.746 kW’tır.
Manuel Jeneratör
Jeneratörün kullanıcı tarafından harekete geçirilme veya durdurma sistemi ile çalışan jeneratörlerdir.
Otomatik Jeneratör
Elektrik enerjisi kesildiğinde jeneratörün kimsenin yardım ve müdahalesine gerek kalmaksızın kendiliğinden bir mikroişlemci beyin (kontrol ve kumanda paneli) tarafından devreye girmesi ve elektrik geldiğinde ise devreden çıkma özelliğine sahip jeneratördür.
Otomatik Voltaj Regülatörü: (AVR)
Jeneratör voltajını nominal değerde tutmak için gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapan statik voltaj ayarlayıcıdır.
Aşırı Yüklenme veya Aşırı Yük (Overload)
Jeneratörün çalışmasına engel teşkil edecek şekilde üzerinde yüklenen yüktür.
Sürekli Güç ( Continious Power)
Jeneratörün sabit yük altında sürekli çalışma gücüdür.
Prime Güç
Jeneratörün değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür
Stand by Güç
Sınırlandırılmış zamanda jeneratörün maksimum yükte çalışma özelliğidir. (12 saatlik çalışma süresi içinde azami 1 saat süreyle jeneratör nominal gücünün %10 ve 2 dakika süreyle %20 ‘sini geçmemelidir).
Jeneratör Devri (Rpm)
Jeneratör grubunun 1 dakikada dönme sayısıdır. Portatif jeneratörler genelde 3000 devir/dk. , dizel jeneratörler 1500 devir/dk. dır.
Portatif Jeneratör
Kullanıcılar tarafından elle taşınabilecek özelliğe sahip jeneratörlerdir. Benzinli yada Dizel yakıtlı çeşitleri mevcuttur.
Kurulu Yük
Jeneratörün kullanılacağı tesisin kurulu yüküdür. Seçilecek jeneratör kapasitesinin en az bu yükü karşılayacak kapasitede olmalıdır.
Otomatik Transfer Panosu (ATS)
Şebeke elektriği kesildiğinde, elektriksel yüklerin jeneratör – şebeke arasında otomatik transferini sağlayan ve ara kesicilerden (şalter veya kontaktör) meydana gelen panodur.
Kumanda Panosu
Jeneratörün gösterge ve kumanda ekipmanlarının bulunduğu panodur
Ses İzolasyon Kabini
Jeneratörü dış etkenlerden koruyan ve jeneratörün ses gürültüsünü izole eden ses izoleli kabinlerdir.
Çevre Yüksekliği (İrtifa)
Jeneratörün kurulacağı yerin deniz seviyesinden olan yüksekliğidir. İrtifa yükseldikçe ortamdaki oksijen miktarı azaldığından motor üreticilerinin belirttiği oranda güç düşümü olur.
Senkron Jeneratör
Birden fazla jeneratörün şebeke yüklerini yük yedekli, yük paylaşımlı, arıza yedekli gibi fonksiyonlarını otomatik senkronize eden jeneratör gruplarıdır.
Silindir Çapı ( Bore)
Motor silindirinin iç çapıdır.
Strok ( Stroke)
Pistonun silindir içinde çıktığı ve indiği en üst ve en alt seviyedir.
Silindir Hacmi
Motor silindirlerinin litre cinsinden toplam hacmini ifade eder.
Sıkıştırma Oranı
Silindire giren havanın silindir hacmine oranla belirli bir seviyede sıkıştırılmasıdır.
Şase - Yakıt Deposu

Metal